Jak napisać przykładowe CV

Przeświadczenie Arystotelesa, że cnota jest wartością pośrednią między dwoma skrajnościami, stanowiło ośrodek greckich rozważań moralnych. Nawet tak radykalny ¡sceptyk jak Sextus Empirieus, nauczający, że doigmatyzm jest chorobą umysłową, nie wątpił w słuszność tej rady i nie wahał się stawa w jej obronie. Bogini Nemezys uosabiała sprawiedliwą karę, spadającą nieubłaganie na megalomanów, niepomnych przykazania umiaru. Łatwo logicznie doprowadzi przykazanie umiaru ad absurdum wyciągnięciem, zeń wniosku: należy by umiarkowanym w przestrzeganiu umiaru. Łatwo głosi mało przezornym wielbicielom wszelkiej wielkości, także herostra towej, że tragicznym a zarazem wzniosłym przeznaczeniem ludzkości wyżywa się w porywach potężnych, z konieczności zbawiennych i zgubnych, tym przykładowym CV niemniej faktem jest, że ludzie błądzą i grzeszą, a zarazem szkodzą sobie w wyższym stopniu brakiem umiaru niż zbytkiem jego przestrzegania. Megalomania pobudza siły twórcze jednostek i społeczeństw, a nawet niejednokrotnie rodzi wartości dodatnie, póki nie przekracza pewnych granic, póki nią owładnięci pamiętają o przestrodze Horacego: Est modus in rebus, sunt certi denique fines. Przynosi więcej szkody niż pożytku tym, którzy pod jej wpływem tracą panowanie nad sobą, przeceniają swe siły, lekceważą przeciwników, stosująśrodki nie dostosowane do zakreślonych celów. Chrześcijańska moralność oraz CV, przyznająca pokorze wysoką rangę w hierarchii cnót, kieruje się trafnym wyczuciem potrzeby przeciwdziałania rozpowszechnionej skłonności do wyuzdanej megalomanii. More

Ciekawe CV

System moralności chrześcijańskiej nie byłby trafnie obmyślanym środkiem osiągnięcia swych celów, gdyby wyrzekał się pomocy racjonalizmu i nauki. Zadaniem nauki jest nie tylko wzbogacenie naszej jaźni przez rozszerzenie jej widnokręgów intelektualnych, czyniące szlachetnej ciekawości poznania istoty rzeczy, ale przede wszystkim współdziałania tym sposobem w udoskonaleniu moralnym człowieka. Wiedza i oświata uzdolnią ją człowieka do lepszej oceny korzyści i strat, związanych z ciekawym CV powzięciem danego postanowienia, dzięki czemu ustalenie skutków postępowania staje sięściślejsze. Rozszerzenie widnokręgów intelektualnych budzi krytycyzm, wzmacnia poczucie umiaru, hamuje podanie o pracę uleganie popędom nie przemyślanym, ułatwia rozeznanie dobrego i złego. Upowszechnienie ciekawe CV oraz prawdziwej wiedzy i oświaty niewątpliwie przyczynia się do udoskonalenia etycznego ludzi, a nawet jest po temu niezbędne. Rozszerzenie widnokręgów intelektualnych nie może jednak spełni swego naczelnego zadania bez pomocy właściwych wskazań moralnych, ponieważ odpowiedź na pytanie, co powinno by najwyższą wartością w życiu człowieka, przekracza granice nauki. Urzeczywistnienie CV prawdziwego zadarnia nauki jest uwarunkowane postawą moralną człowieka, a jej udoskonalenie rozwojem nauki. Polityka ludzi może by uwieńczona pomyślnym skutkiem tylko w ramach systemu uskrzydlającego ducha ludzkiego do* najwyższego wzlotu, do utożsamiania prawdy i cnoty śladem Platona. Starożytni Grecy określali słowem filantropia” uczucia miłości i’ przyjaźni dla bliźnich. Moraliści greccy oraz rzymscy cenili i zalecali filantropię. More